Vacature: Postdoc Ethiek van preconceptionele screening op dragerschap van recessieve ziekten

09 Mar 2015

Vacature: Postdoc Ethiek van preconceptionele screening op dragerschap van recessieve ziekten; 12 maanden/1 fte. Afdeling Metamedica, Universiteit Maastricht. Per 1 juni 2015

Voor het ethiekdeel van het door Zonmw gefinancierde onderzoeksproject Preconceptioneel dragerschapsOnderzoek op Maat (POM) bestaat een vacature voor een gepromoveerde ethicus bij de afdeling Metamedica van de Universiteit Maastricht (12 maanden, 1fte).

Het POM-project is een samenwerking tussen onderzoekers van het het Vumc in Amsterdam (EMGO-Instituut) en van de Universiteit Maastricht (Onderzoeksschool GROW), met betrokkenheid van diverse andere partners. Het POM-project behelst een empirische & normatieve evaluatie van preconceptionele dragerschapsscreening (PCS) in specifieke risicogroepen, met het oog op verdere beleidsontwikkeling met betrekking tot deze voor Nederland relatief nieuwe vorm van reproductieve screening.

Het empirische deel (stakeholderonderzoek onder betrokkenen bij vier verschillende PCS-praktijken in Nederland) wordt door de Amsterdamse partners uitgevoerd en is in het najaar van 2013 van start gegaan; de resultaten vormen belangrijk materiaal voor de ethische analyse, naast de relevante (internationale) literatuur. In de ethische analyse komen de volgende aspecten aan de orde.

1. Mogelijke bezwaren tegen PCS;
2. Normatieve kader en doel;
3. Verantwoord aanbod;
4. Verantwoordelijkheden: overheid, professionals, gebruikers.

Het onderzoek moet bijdragen aan richtlijnontwikkeling voor een verantwoord aanbod van PCS in Nederland. Behalve tot rapportage voor de opdrachtgever moet het project leiden tot publicaties in nationale en internationale (peer reviewed) tijdschriften.

Profiel van de gezochte onderzoeker:-Postdoc;
-Promotie op het gebied van de normatieve ethiek, bij voorkeur medische ethiek of ethiek van public health;
-Beheersing van de Nederlandse taal;
-Bewezen schrijfvaardigheid in het Nederlands en Engels, blijkend uit eerdere publicaties.
De onderzoeker wordt aangesteld bij de afdeling Metamedica van de Universiteit Maastricht voor een periode van 12 maanden bij een taakomvang van 1 fte, aanvang 1 juni 2015.

Het project wordt begeleid door prof dr GM de Wert en dr WJ Dondorp.
DE POM-projectbeschrijving is op te vragen bij dr. W.J. Dondorp, email: w.dondorp@remove-this.maastrichtuniversity.nl

Sollicitatietermijn tot 21 maart 2015. Sollicitaties voorzien van een motivatiebrief en CV kunnen worden gezonden aan:

Maastricht UniversityAfdeling Metamedica/HESt.a.v. Angelique Heijnen Postbus 616
6200 MD Maastricht
043-3882145 (niet op woensdag)
a.heijnen@remove-this.maastrichtuniversity.nl


In the spotlight

Dier & milieu

The ethics and politics of gene mining

How might we retain a suitable balance of nature conservancy and commerce in the use of genetic data originating from extreme environments?

Read more..